سیه دل

بس کن دیگر این همه فریب و نیرنگ را . بس کن این همه حرفهای بی رنگ را . کیستی تو که اینگونه غرورم را به بازی گرفتی؟ دیگر نمی خواهم اشکهای دروغینت را که به دنبال هر خیانت از چشمان بی فروغت جاری می شود ببینم . مرا به حال خودم رها کن . بگذار تا در تنهایی خودم با آرزوهای دست نیافته ام خوش باشم. رهایم کن ای سیه دل .

( اشک بی جواب )

/ 0 نظر / 2 بازدید