همراهی

چه آمد بر سرم که چنین از هم پاشیده ام؟حال که نیاز به همراهی و همدلی دارم چرا یاران تنهایم گذاشته اند و هیچکس دیگر ازمن نمی پرسد روزگارت چگونه می گذرد؟ دلتنگم دوست خوبم، خیلی هم دلتنگم. آیا هنوز زمان موعود فرا نرسیده است؟

/ 0 نظر / 16 بازدید