52+1

امروز آغازی دیگر بر گذر بی وقفه زمان برای من است.و 53 واقعیتی انکار ناپذیر که نمی دانم آیا به 54 خواهد رسید یا نه؟ تا 3 را نفهمیدم. از 3 تا 5 مبهم است . 6 دور از پدر و مادر سخت بود از 7 تا 15 پر از خاطرات با همه بودنها،از17 اولین تجربه شیرین دوست داشتن، 18 شکست اول،19 تا 21 پا زدن،و هم زمان20 آغاز مشترک شدن،و ....

و دیگر نمیخواهم به خاطر بیاورم این همه رنج و غم را...

/ 4 نظر / 15 بازدید
زینب سادات

سلام.نکنه تولدتون بوده ؟؟اکه بوده تولدتون مبارک ایشالا صد ساله شی نه صد وبیست ساله شی نه صدو بیست سال کمه هزار وصدساله شی .البته با تنی سالم وقلبی شادمان. اگرمهم تولدتون نبوده بازم ایشالا همیشه تن تون سالم و لبتون خندون باشه[هورا]

فرح

. تولدت مبارک باشه و امید که امسال و سال های اتی برات توام باشه با سلامت و دلخوشی و خاطرات موندنی . و امیدوارم سال اینده که نوشتی از همچین روزی خاطره های خوبی برای نوشتن داشته باشی [گل][گل][گل]