آرزوهای آبی

بی گمان پشت این حصارهای غمگنانه نهالی از لبخند شروع به رویش خواهدنمود تا در سیاهی وهم انگیزناامیدی شاهد جوانه زدن آبی آرزوهایمان باشیم . ( اشک بی جواب )

/ 0 نظر / 3 بازدید