«یلدای من»

«یلدا» برای من فراتر ازیک شب است. «یلدا» واسه من یعنی یه عمر زندگی. یعنی خاطره ای که تا ابد با من خواهد بود.زیباترین لحظه های زندگیم را با «یلدا» تصویر نموده ام و تمامی حرفهای نگفته دلم رو به او گفته ام.گاه «یلدا برایم «افسانه» می شود و گاه «هستی».«یلدا» تبلور عشق به معنای واقعی آن در نهانگاه ذهن خاک گرفته من است که هرسال غبار از آن می زدایدو حرفی نو را آغاز می کند. «یلدا» یعنی بلندای هستی در زیباترین «سیما»ی ممکن آن ....

/ 1 نظر / 23 بازدید
فرح

چه تعبیر جالبی عالی نوشتی از یلدای مهر مبارک باشه و امید که تمام شب های تو مولودی از این دست باشه [گل]