دلتنگ دلتنگیها

بازم مثل همیشه, دلتنگ دلتنگیهات شدم.دلم گریه میخواد.نمیدونم چی بهش بگم؟میگم بذارببینیش , اونوقت سررو دامنش بذار و هر چی میخوای اشک بریز.تنها اونه که نگاش اشکاتو میفهمه.اصلا خودتو توامواج دریای نگاه مهربونیاش رها  کن ونفس زندگی رو تازه کن. یا اینکه همونجا واسه همیشه آروم بگیر(اشک بی جواب)

/ 0 نظر / 3 بازدید