رنگ رنج

به من گفتند که رنگ عشق ،

                                 به رنگ آبی دریاست

و یا می گقتند که رنگ عشق چه بی همتاست

و حال آنکه ،

                  رتک عشق ؛

رنگ درد و یا بهتر بگویم

                                  رنگ رنج است

سیه ، تیره که  نه ؛  بیرنگ  بیرنگ است

نمیخواهم که عشق را بود رنگی

که هر چه دیده بودم من ، فریبی بود و نیرنگی

 ( اشک بی حواب)

/ 2 نظر / 30 بازدید
رندانه

سلام. یک روز به شیدایی در زلف تو اویزییم... علی یارت[گل]