درد امروز ما

من و تو هردو زخم خورده این روزگاریم. من و تو هردو دردی پنهان در این نهانیم.درد ما درد شقایقهای خونین است، درد ما،بوسه بر لبهای خونین است.کاش می شد، که هردو ، ما شویم.روح و جسم هردو در یک جا ، جاشویم.قصه ما قصه آدمای امروز نیست،قصه ما،تنها قصه غصه های امروز نیست.درد ما ، قصه ما،غصه نان نیست،درد ما درد عاطفه، دردقحط محبت و درد دور شدن ازهم....

/ 0 نظر / 17 بازدید