یک قطر می

ازاین تار شکسته, یک نت ما را بس

زین قدح بشکسته , یک جام تهی ما رابس

در هیمه چشم تو خاکستر شده ام ناز بانو

تنها یک گوشه نگاهی از تو, ما را بس    (اشک بی جواب )

/ 0 نظر / 4 بازدید