خداحافظی نسیم مهربانی

گفته بودم من و غم همزاد هم هستیم .گفته بودم غم بهترین همراه با وفای من است چرا که هیچگاه ترکم نمی کند.مونسی بی ادعا که هرگز منتی بر سرم نخواهد داشت.و باز نسیمی دیگراز مهربانی را شاهد بودم که نوزیده , خداحافظی کرد و رفت.از خدا میخواهم که نگهدارش باشد. ( اشک بی جواب)

/ 1 نظر / 6 بازدید
فرح

وااا کی اومد کی رفت؟ نمیفهمم