رفتی تو

با توبودم

در تو بودم

از تو بودم

تو

بهترین بودی

مهربانترین و محجوب ترین

رفتی,و تنهایمان گذاشتی

با بیشترین خاطره از با تو بودن هایمان

باورش سخت است ولیکن رفتی تا

نشنویم دیگر ترنم باران را

وزش نسیم در شمیم صبحگاهان را

چشمانمان بی تابند

باور ندارند , نبودنت را

آه که این غم چه جانسوز است

قلم لرزان است

و این عشق چه بی پایان است

/ 0 نظر / 2 بازدید