لاله واژگون

خودرا آخرین برگ خزون میدونستم و هر لحظه منتظر فرو افتادنم.اما نسیمی وزیدن گرفت و روحی تازه در کالبد این برگ زرد پائیزی تازه دمید.زندگی را جور دیگه ای دیدم. دیگه برگ خزون نبودم یه لاله بودم ولی حال میدونم اگه لاله باشم تنها یه لاله واژگونم

/ 0 نظر / 17 بازدید