نقطه

از دوستی پرسیدم : نهایت دوست داشتن چقدر است؟ پاسخ داد :« به اندازه یک نقطه». اولین مطلبی که در ذهنم تداعی گردید تعریف هندسی نقطه بود که می تواند شامل بی نهایت هم باشد. وقتی بیشتر دقیق شدم تعبیر زیبای آن را دریافتم .نقطه ای که از آغاز بسم الله و جوددارد تا نقطه ای که در نون پایان وجود دارد. ای کاش که یکدیگر را به اندازه همین نقطه دوست داشته باشیم.( اشک بی جواب )

/ 1 نظر / 3 بازدید
فرح

دوست داشتن نهایتی نداره گاهی یادمون میره چقدر همو دوست داریم و بلد نیستیم عنوانش کنیم مشکل هم از همین جا شروع میشه بدبختی