آذرخش

چه هست؟ نمیدانم ! کی هست؟ باز هم نمیدانم! شاید یه رویا! یا یه آذرخش! باز هم نمیدانم. هرچه هست خوبست.دلنشین و خوش نشین است.همچون تبسمی کوتاه,ولی یادش, تسکینش جاودانست.اخم کند یا نکند,تند خویی کند یا نکند,کوتاه بگوید یا بلند, باز هم عزیز است و فراموش نشدنی! (اشک بی جواب )

/ 0 نظر / 4 بازدید