اهل دل

اهل دل ولی خسته ، سوار بر شاخه خشک تنهایی ، شناور در رود خانه پر خروش هستی ، به دنبال راهی شدن در دریای آرامش ،رهسپار آغازی نو به سمت بیکران ها پیش می رود. اما خوب می داند که این دریا هم طوفانی خواهد بود و هیچ تضمینی واسه پیدا کردن آرامش نخواهد بود

/ 1 نظر / 16 بازدید