درد ما

درد ما درد بودن است. بودن آنچه که باید باشیم و نیسبیم .درد ما درد نبودن است , درد نبودن آنچه که نباید باشیم و هستیم. انسان بودن خود را از یاد برده ایم و مسخ ضد ارزشهایی گشته ایم که ما را از هویت اصلی خود دور نموده اند.غصه ما, دیگر غصه لجظات از دست رفته نیست! غصه ما , غصه قصه های سراسر فریب و دروغ است.عده ای در پی روشنفکری بی هویت! عده ای در پی هویت روشنفکرنمایی! و هردو به دنبال هوایی پر از هوس . (اشک بی جواب)

/ 0 نظر / 3 بازدید