برای تو

امشب برای تو می نویسم ، برای تو که نگاهت را در کلام صادقانه ات یافته ام .برای تو که نمیدانم از کدامین کتاب شعرو غزل  پا به کویر عریان دلهای خسته پا نهاده ای . در کویرپاکی و صفا ،آسمان آبی است . ستاره ها از نور افشانی خود دریغ نمی ورزند و خنکهای شبانگاهی آن، مرهمی است برزخم های شکسته دلان خنجر از دوست خورده. دراین گوشه از  سرزمین غزلهای نا گفته محبت را با آهنگ مهربانی برایت خواهند سرود. راستی و پاکی هدیه این سرزمین به تو خواهند بود . ( اشک بی جواب )

/ 0 نظر / 3 بازدید