میزان عشق

گفت: بگو چقدر دوستم داری؟ نگاهش کردم و گفتم : آنقدر که حتی اگردوستم هم نداشته باشی عاشقانه دوستت داشته باشم.
/ 0 نظر / 16 بازدید