تجلی عشق

دل خسته تر از همیشه هستم. دیگر هیچ کس باورم نمی کند. حنی عزیزانم هم مرا باور نمی کتند. از دیدگاه آنها گناهی را مرتکب شده ام که هیچ حای بخششی ندارد. آری از دیدگاه آنها عاشقی جرم است . جرمی که نا بخشودنی است. با چه زبانی باید بگویم که دیگر در این دنیا عشقی وجود ندارد که بخواهم باوش نمایم. آخر مگر می شود در تشعشع نورانی خورشید واقعیت تلخ نیستی عشق را پنهان کرد. عشق وسیله ای شده است برای به سخره گرفتن زیباییها. احساسات زود گذر خود را عشق می نامند و بر سر قلاب بیرحم صید می نهند و ماهیان وابسته به آب را صید می کنند. عشق اگر بخواهد رخ بنماید تنها و تنها در حق می تواند تجلی یابد و بس .چگونه می توانم این عشقهای دروغین را باور نمایم وقتی به چشم خویشتن ریا و تزویر رنگارنگی آنان را چون روز می نگرم. (اشک بی جواب )

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
زينب سادات

جه دل خسته ای استاد!!

reyhane

[ناراحت][ناراحت]

شعله

ای عشق نافرجام من رفتی کجا؟ ای آرزوی خام من رفتی کجا؟ آن دوره آشفتگیهای تو کو؟ ای عمر نا آرام من رفتی کجا؟ تو بخوان شب همه شب برایم ای مرغ سحر که دل خسته من درآمد از سینه بدر تو سبکبالی و من اسیر بشکسته پرم تو پراز شوری و من زعالمی خسته ترم تو بخوان، تو بخوان، به گوش اهل جهان که خبر، شود از، شتاب این کاروان

نفس

عشقی که تو از اون دیکته میکنی دروغ هستش .عشق وجود نداره یه حرف برای یک دنیا دروغ