محبوب من

چگونه می توان در دریای بیکران عشق تو شناور بود و عشق را نشناخت؟ چگونه می توان در آتش عشق تو سوخت ولی خاکستر نشد؟ چگونه می توان این همه زیبایی و جمال را در تو دید و عاشق نشد؟ با تو بودن, در تو بودن, و برای تو بودن نهایت آرزوی من است.محبوب من , می خواهم که با تو باشم , در تو باشم , و برای تو. آیا هنوز زمان آن فرا نرسیده است؟ ( اشک بی جواب )

/ 7 نظر / 5 بازدید

نمیشه دی

آریایی

کوفی مباش شیرین قدری بترس از آن روز عقل را مکن بهانه عشق را ز مجنون آموز (اینو خودم گفتم ) مالک 253

محمد ناظمی

در کلاس درس تو حتى تخته سیاه روسفید شد من هنوز شرمنده...

محمد ناظمی

عشق، معلم است و معلم، عشق. خوشا آن که عاشق شود! بهترین معلم، همان است که در کلاس نگاهش میان ذهن و دل دانش آموز، طواف مى کند.

محمد ناظمی

اگر کسی چروک های پیشانی ات را دنبال کند، به رنج باغبانی می رسد که سال هاست گل هایش را از بیم خزان، به بهارهای در راه سپرده است، باغبانی که هر صبح، با لبخندی بی پایان، بهار را به باغش دعوت می کند. همه جاده هایی که تو نشان می دهی، به «خرد و روشنی» می رسند. صدای گام هایت، زمزمه محبتی است که پیام آور دنیایی از مهربانی است. صدایت، قاصدک هایی اند که خبر از آینده ای روشن، از روزهای نیامده برایمان می آورند.[رویا][قهقهه]

به چیمون نمی خوره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

kashi paz va reyhane

سلام روزتون مبارک