دوست خوبم

این بار می خواهم برای تو بنویسم،برای تو دوست خوبم که هرچند ندیدمت ولی تورا علیرغم همه تضادهایی که در نوشتار باهم داریم بسیار نزدیک و آشنا می بینم. حداقل این که به من آموختی گل رز صورتی زیباست، بهتر بگویم زیبائیش را برایم به تصویر کشیدی. این روزها و شبها حال و هوای دیگری دارم ، نه، همان حال و هوای قدیم رو دارم . باز هم دلتنگی،بازهم سر درگمی و باز حیران در میان آدمیانی که گرداگردشان می چرخم تا ذره ای محبت را در وجودشان بیابم.خسته ام.خیلی خسته، خسته از این تکرارهای بی فرجام.کاش بودی تا در کنارت دلتنگیهایم را تسکین می بخشیدی ولی همین هم که گاه یادم می کنی، خوبست. خوب بمان دوست خوبم که این ارزوی منست.

/ 2 نظر / 18 بازدید
فرح

دلتنگی همیشه خوبه همیشه [گل]

زینب سادات

منم دارم از فرط دلتنگی منفجر میشم.اسم انفجارو میارم چون وسعت دلتنگی مو بدونید ..دلتنگ از ادما از محبتای دروغین و عشقای ظاهری و دوست داشتن هایی که فقط برای رفع تنهایی خودشونه ااااخه چرا استاد ؟؟محبتا و دوست داشتنا اینقدر دور از صداقتن ...چچچرا این بشر دروغ و تزویرو جای صداقت میکنه؟؟؟؟؟[قلب]