به من گفتند

به من گفتند نگذار بداند که خیلی دوستش داری گفتم اشتباهست بگذار بداند که چقدر دوستش دارم. به من گفتند نگذار بفهمد که بی تاب دیدنش هستی که در انتظارت می گذارد، گفتم اگر بداند بیشتر به من وقت دیدنش را می دهد. به من گفتند نگذار بداند که تمام زندگیت او هستی که خیالش آسوده می شود و کمتر به تو توجه می کند گفتم اگر عشقش خالص باشد این گونه نخواهد شد. گفتند و من هم توجه نکردم و اکنون تنها یک چیز را می دانم که عشقش خالص نبود ولی باز هم توجه نمی کنم چرا که عاشقش هستم

/ 0 نظر / 17 بازدید