سهم تو

سهم من از زندگی انتظار و بیقراری. سهم تو شادی و خنده با منم بی اعتنایی.سهم من گریه و ماتم  در سکوت بی تو بودن. سهم تو یک گلستان گل سرخ گلهای یاس و مریم( اشک بی جواب )

/ 0 نظر / 3 بازدید