پائیز زیبای من

باز دگر بار فصل خزان می رسد، خزانی که برای من ، بهار است.فصلی که با تمام وجود دوستش دارم چرا که فصل شکفتن غنچه های محبت و عشق است. فصلی که دگر بار جوانه های مهربانی، رویشی نو را آغاز می کنند و پیام آور صمیمیت،همدلی و هم زبانی می باشند.زردی برگهای پائیزی و غروب دل نشینش خاطرات دور را برایم زنده می کند،خاطراتی که با آنکه در دفتر زمان کهنه شده اند ولی باز برایم نو و حیات بخش می باشند. پائیز زیبا دوستت دارم بسان نگاه قشنگ رز صورتیم که هرگز  او را ندیده ام

/ 0 نظر / 19 بازدید