گله

گله دارم دوست خوبم ازت. گله دارم که میدونی همیشه به یادتم ولی فراموشم کرده ای

/ 0 نظر / 3 بازدید