خیابان دوستی

آسمان شکسته است،و ساز من دیگر نوایی ندارد.ره گم کرده کوچه آشنائیم.دیوارهای خیابان دوستی بن بست است.درختان باغ محبت خشکیده است.پرندگان دیگر آوازی نمی خوانند . تن من  در کویر تنهائیم خسته و تشنه یک قطره باران است.آه که هوا چه بی رحمانه سرد است ......

/ 1 نظر / 18 بازدید
زینب سادات

هوای محبت خیلی خیلی سرده ...و سرماش بی رحمانه قلب ادمو تازیانه میزنه ...وچقدر ناامید کننده ست وقتی به بن بست محبت برسی[دلشکسته]