یاد تو

با تو هستم افسانه هستی من،با تو که می پنداری تو را فراموش کرده و دیگر به تو نمی اندیشم، اما نمیدانی که این افسانه برای من جاودانه می باشد و هرگز ازدهنم محو نخواهدگردید.تو حدیث عشقی نو برایم بودی که نگرشم را نسبت به باورهایم تثبیت بخشید و دنیایم را عوض کرد گرچه  همانطور که هردو میدانستیم نافرجام به پایان رسید ولی خاطرات آن همیشه با من خواهد ماند

/ 1 نظر / 16 بازدید
فرح

دلنوشته هات فوق العاده هست و دوسشون دارم خیلی کم پیدایی که سهله در کل ناپیدایی هیچ خوب نیست برای پست آخر سالم نظرت رو میخوام و حرفهات رو منتظرم نذاری زیاد