دل شکسته

وقتی که زخم کوچک روییشانیم را دیدند همه پرسیدند: چرا سرت شکسته؟ و با خود گفتم چرا در این سالهای طولانی هیچ کس از من نپرسید و نمی پرسد: چرا دلت شکسته؟! 

نگو که سرت رو دیدند ولی دلت رو نه که انعکاس شکستن دل در چهره و کلام نمایان تر از سر شکسته است، پاسخی دیگر می خواهم.

/ 3 نظر / 17 بازدید
فرح

پرسیدن از احوال دل ادما جرات میخواد همه ترجیح میدن یا نپرسن یا بی خیالش بشن جوابی پیدا نمیکنی . خودتی و خودت و احوال خراب دلت

زینب سادات

ماسه ها فراموشکارترین رفیقان راهند.پا به پایت می ایند انقدر که گاهی سماجتشان در همراهی حوصله ات را سر می برداما کافی است تا اندک بادی بوزد یا خرده موجی برخیزد تا برای همیشه از حافظه ضعیفشان رد پایت پاک شود ما از نسل ماسه نیستیم از نسل صدفهاییم.که به پاس اقامتی یک روزه تا دنیا دنیاست صدای دریا را برای هر گوش شنوایی زمزمه می کنیم.

زینب سادات

برای دل مهربانتون دنیا دنیا آرامش و خرسندی آرزو می کنم.[گل]