رفتن تو

همیشه با خود می اندیشیدم که وقتی بروی چگونه شبم را روز نمایم ؟ و حال که رفنه ای دریافتم که دیگر روز برایم معنایی ندارد.( اشک بی جواب )

/ 0 نظر / 3 بازدید