صداقت تو

آبی ارامش تنهائیم, صدای تو صدای دریاست,صداقت کلامت , نجابت نگاهت, کافیست تا هر آنچه را در خود ناقص می بینم, با تو آن را به نهایت کمال برسانم. چگونه می توانم خود را بی تو تصور نمایم وقتی که «بی تو»خودی برایم باقی نمی ماند. طنین دل نشین کلامت آرامشی را برایم به ارمغان می آوردکه در آن می توانم به رهایی دست یابم. رهایی از گذشته , رهایی از خویشتن خویش و رها شدن در زمان و در نهایت دل خوش کردن به رویاهای شیرین و دست نیافته ام. رویاهایی که خوب میدانم هرگز به وقوع نخواهند پیوست مگر در دیاری که بی صبرانه در انتظار سفر به آنجا می باشم( اشک بی جواب)

/ 0 نظر / 2 بازدید