حراج

چه آسان می فروشند شرافت و غروز زنانه خودرا و سرمست و شادمان از این که طرف مقابل را دور زده اند  بی آن که تن به خواسته وی داده باشند..اگر چنین بوده که به خاطر تن،تسلیم خواسه های شما شده باشد،کیفرش بیشتر از این است ولی اگر چنین نبوده باشد شما به بهایی اندک شرافت خانمانه خودرا به حراج گذاشته اید و بی گمان روزی به جای این خنده های مستانه اشک ماتم خواهید ریخت که نه تنها تن ،بلکه احساس گاه بیدار شده خودرا نیز از دست خواهید داد.

/ 0 نظر / 16 بازدید