خون دل

امشب دلم دریای غم شده . همیشه از اونایی که واسشون جون میدم  از پشت خنجر میخورم. امشب قامت خمیده ام را شکستند. امشب زخمهای کهنه ام دوباره سر باز کردند. و به چشم خویش شاهد زوال و تحقیرم بودم. این زندگی چه ارزشی دارد که ادامه اش باشد؟!( اشک بی جواب)

/ 0 نظر / 3 بازدید