اشک بی جواب

گفتمش: «آمدنت اتفاقی ساده نبود در دفتر زندگیم.». گفتا:«اومدنم؟ من کجای زندگیت هستم؟ اصلا  کجای زندگی تو خواهم بود؟»

در دل گفتم:«هنوز نمی دانی که آمده ای؟در لحظه لحظه زندگیم هستی و خواهی بود و تو  بازهم این را نمی دانی.»

دیگر سخنی نگفتم و تنها پاسخم اشکیست در خلوت و دور از چشم نامحرمان که بی جواب خواهد ماند.(اشک بی جواب)

/ 0 نظر / 6 بازدید