مروارید

گفت: میخوام ماهی صید کنم.گفتمش پس به دنبال شاه ماهی نباش که نتونی نگهش داری. یه صدف پیدا کن که مرواریدش همون صدفش باشه تا بتونی همیشه در دستات نگهش داری و چشم اغیار هم اونو ازتو نربایند

/ 0 نظر / 16 بازدید