انتظار تو

 من تنها و غمگین  که زخمی جاده پر فراز و نشیب زندگی هستم می خواهم که همراه و همدل با توآبی آرامش هستیم در این وادی گام بردارم تا در این روزهای تنهایی و سوت وکورم دست سردم روگرفته و عابر جاده عشق و هستیم نمایی. می خواهم تا به هنگام باریدنم  تنها تو نظاره گر گریه های مردونه ام باشی  و این غروب غمگنانه ای را که در خونم جاریست به طلوعی صادقانه, هر چند دیر هنگام تبدیل نمایی. آری ای عزیزترینم منتظرت هستم تا تو بیایی(اشک بی جواب).

/ 1 نظر / 35 بازدید

ل