عشق و عشق ورزیدن، هم لیاقت می خواهد و هم شهامت. لیاقت دوست داشتن و و دوست داشته شدن وشهامت خون دل خوردن ازکنایه های آنانی که از درک مفهوم عشق عاجزند و حریم عشق را مقدس نمی دارند.و شجاعت پذیرفتن همه مسئولیتها و قید و بندهایی را که عشق بر پای عاشق می نهد که این خود محک عشق است . اگر این شهامت و لیاقت را در خود می بینی شهد شیرین عشق گوارایت باد.

/ 2 نظر / 18 بازدید
Amir Salari

سلام استاد خیلی دلم براتون تنگ شده خوبین؟؟ استاد هر وقت دلم میگیره میام وبلاگتون متناتونو میخونم.. هرجا هستید موفق و سلامت باشید دوستون دارم! [قلب] [لبخند] [چشمک]

فرح

ببین عاشق و معشوق مکمل هم هستن وقتی یکی لنگ بزنه دیگه فاتحه ی هر دو خوندس یکی که نمیفهمه و میذاره میره و یکی که می مونه و حیرون از اتفاقی که افتاده و مجبوره درک کنه و کنار بیاد کار هر کسی نیست خیلی ها خیلی ادعا ها میکنن که در مقام عمل هیچی نیستن هیچی