بدون عشق

امشب حالی دگر دارم ، امشب آسمان دلم را ابرهای تیره فرا گرفته است . اشک چشمانم را از نا محرمان پنهان می دارم ولی  در دل خون می گریم تا مرهمی باشد بر زخمهای کهنه ام . آنگاه که می پنداشتم عشق دیگر معنا و مفهومی ندارد و هر چه هست فریبی بیش نیست تو را یافتم ،‌گمشده ای که در ماورای زمان ولی در این مکان او را یافتم . با تو در خود تولدی تازه را تجربه کردم. گویی دریچه ای جدید از رنگهای قشنگ زندگی بر رویم گشوده شده است . معنای رنگ آبی آرامش را درک کردم . سرابی بیش نیست  ژولیده

( اشک بی جواب)

/ 0 نظر / 5 بازدید