محک عشق
نویسنده : اشک بی جواب - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
 

دوست خوبی دارم که میگه : مگه دوست داشتن جرمه؟ دوست دیگری می گفت .: چه کسی گفته عاشقی جرم است ؟ اتفاق است پیش می آید.من در هشت و چار این جملات مانده ام که اگه جرم نیست , پس چرا اسمشو میاریم به عنوان یه مجرم به آدم نگاه می کنند.البته خیلی فرق است میان عشقی که با روح آدمی آمیخته است با عشقی که در جسم انسان خلاصه میشه. آنچه امروز بیشتر نمود پیدا کرده است  این است که هر احساس زودگذر و مقطعی را نام عشق بر رویش گذاشته و طبیعی است که پس از مدت کوتاهی تبدیل به بی تفاوتی و حتی تنفر می گردد. در واقع برای تشخیص عشق از هوس باید عاشق محک واقعی بخورد . یعنی هرگاه توانست یکی از مصادیق عشق  که از خود گذذشتن به خاطر معشوق‘ را جامه عمل بپوشاند آنگاه می تواند وارد مبحث عشق شود و در آزمونهای بعدی آن خود را قوی تر محک بزند(اشک بی جواب)