قصه عاشقی
نویسنده : اشک بی جواب - ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
 

امشب حالی دگر دارم . نمیدانم که میداند نمیدانم در گوشه ای ز قلبش جایی هست مرا یا نه؟ مدتها بود دلتنگ دلدادگی بودم تا دلداده ای سر سپرده شوم و حال که یافتمش , نمیدانم مرا می پذیرد یا نه؟چه عجیب است این قصه عاشقی! و چه غریب است عاشق!( اشک بی جواب)