دل مبندید
نویسنده : اشک بی جواب - ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱
 

با شما هستم همرهان. باشما که نام مرد را با خود همراه دارید به خاطر بسپارید که:

 آسان دل می بندیم و آنان سخت دل می سپارند. سخت می توانیم دل بکنیم و آنان آسان. با هر قطره اشک آنان دریا در دل می گرییم و آنان به اقیانوس اشکهایمان می خندند. باورشان می نمائیم و آنان بر این باور تنها تبسمی معنادار نثارمان می کنند. نمی توانم بگویم دل مبندید که سرشتمان این است (اشک بی جواب)