نماز عشق
نویسنده : اشک بی جواب - ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
 

ساکنان کوچه غم چه نشسته اید که وقت تنگ است . برخیزید و با اشک چشمانتان وضو سازید .دو رکعت که نه اگر می توانید صد رکعت نماز عشق بخوانید. در تنهایی خود با خدای خود نجوا نمایید که این شبها شبهای قدر است. از هرچه می خواهید با او سخن بگویید که مهربانتر از مهربانی است . که بیشتر از هر کسی به شما نزدیکتر است. از ظلم نگویید که خود بهتر از شما میداند که چه می گذرد بر ....... ( اشک بی جواب)