باز گردیم
نویسنده : اشک بی جواب - ساعت ٢:٤٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
 

دوباره باز می گردیم. به دور از هر گونه هیاهو. خسته از این همه نفاق و دورویی شده ایم. می خواهیم دریا باشیم . میخواهیم آسمان دلهایمان آبی باشد. از عشق گفتیم و گفتیم ولی کسی نشنید.هیچکس توجهی نکرد. باور کنیم که عشق در زمین فقط تبسم یک رویاست و نه بیشتر.افسوس که هرگز نفهمیدند.( اشک بی جواب)